Κρασί

Οι παραδοσιακές Ελληνικές οινοποιίες εμφανίστηκαν στις αρχές του 1960 με τοπικές ποικιλίες εξαιρετικής σοδιάς άγνωστες μέχρι και σήμερα σε πολλούς.

Η σωστή ονομασία είναι Οίνος.

Η λέξη Κρασί προέρχεται από την λέξη Κράμα που σημαίνει Ανάμιξη [οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν την ανάμιξη με νερό για να μη μεθούν εύκολα].

Με 30% τις παραγωγής επί του συνόλου και 1.200 διαφορετικές ετικέτες, η Πελοπόννησος καταλαμβάνει την πρώτη θέση εμφιάλωσης στην Ελλάδα.

Απόσπασμα από το εγχειρίδιό μου “Οδηγός Εστιατορίου” Κεφάλαιο : Κρασί

Ηλίας Κ. Στεφανίδης – Υπηρεσίες Εστίασης