Σχεδιασμός Επαγγελματικής Κουζίνας 

Share 

Τι είναι μελέτη κουζίνας ;

Είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός που γίνεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να λειτουργήσει μια επαγγελματική κουζίνα. 

Περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά και δομικά στοιχεία που απαιτούνται για την ορθολογική λειτουργία της όπως ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, σύστημα εξαερισμού, πυρόσβεσης και αποχέτευσης αποχέτευσης , φωτισμός, κατανομή πόστων, αγορά, επιλογή, τοποθέτηση εξοπλισμού, κ.α.

Γιατί η μελέτη κουζίνας είναι απαραίτητη ;

Η κατασκευή και η αγορά εξοπλισμού κουζίνας συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες δαπάνες ενός εστιατορίου. Μια δομημένη μελέτη θωρακίζει την μελλοντική απόδοση σε ποιοτική και οικονομική βάση.  Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για την παραγωγή προϊόντων σε μια κουζίνα απαιτείται μια σειρά από εργασίες οι οποίες κρύβουν κινδύνους.  

Μέσο της μελέτης, μπορούμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο κάθε πιθανό κίνδυνο, παράλληλα να εξασφαλίσουμε ότι οι εργασίες γίνονται στους προβλεπόμενους χρόνους και ότι κάθε σημείο της κουζίνας θα αποτελεί έναν χρήσιμο και παραγωγικό χώρο.

Τι θα κερδίσω από μια μελέτη ;

Τα οφέλη από μια εμπεριστατωμένη μελέτη κουζίνας είναι πολλαπλά ξεκινώντας από την λειτουργικότητα των χώρων μειώνοντας έτσι σημαντικά τις αποστάσεις στην κουζίνα πoυ απαιτούνται εν ώρα εργασίας. 

Αποκαλύπτει επίσης τις ανάγκες αυτάρκειας κάθε περιοχής επιτρέποντας την άνετη και ασφαλή εργασία χωρίς εμπόδια. Τέλος, εξασφαλίζει επαρκή εξαερισμό και φωτισμό, ενώ παρέχει ιδιαίτερα μεγάλη ευκολία στον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων.

«Η κουζίνα αποτελεί για ένα εστιατόριο ότι και η καρδιά για τον άνθρωπο, χωρίς την εύρυθμη λειτουργεία της ξεκινούν προβλήματα που μπορεί να έχουν μοιραία κατάληξη»