Οι υπηρεσίες μας

Δημιουργία επαγγελματικού πλάνου (Business Plan), ανάλυση δεδομένων και ορθολογική οργάνωση εργασιών όπως:

 • Concept και αρχική ιδέα
 • Τοποθεσία και έρευνα αγοράς
 • Υπολογισμός χρόνου – κόστους εργασιών
 • Εξέταση ανταγωνισμού
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Δυνατότητες ανάπτυξης κ.α.

Σχεδιασμός Επαγγελματικής Κουζίνας (Μελέτη και παροχή εξοπλισμού)

Σχεδιασμός και μελέτη υλικοτεχνικών εγκαταστάσεων χώρου κουζίνας με έμφαση σε τομείς όπως:

 • Ασφάλεια
 • Προσδιορισμός των αναγκαίων χώρων και εξοπλισμού
 • Εργονομία και διάταξη
 • Αυτονομία
 • Μέσα επεξεργασίας
 • Μενού
 • Παροχές ηλεκτρικού, ύδρευσης και αποχέτευσης, φυσικού αερίου, πυρόσβεσης

Κατασκευή Επαγγελματικής Ιστοσελίδας

Εξειδικευμένος συνεργάτης μας αναλαμβάνει την κατασκευή ιστοσελίδας σας για το εστιατόριο σας. Εμπεριέχει τις παρακάτω εργασίες :

 • Κατασκευή εταιρικής ταυτότητας 
 • Διαδικτυακή παρουσία στους χάρτες 
 • Κατασκευή Ιστοσελίδας  
 • Δημιουργία επαγγελματικού email.

Στελέχωση και Εκπαίδευση Προσωπικού Εστιατορίου

Διαχείριση μηχανισμών που επηρεάζουν την εργασιακή συμπεριφορά, όπως:

 • Σχεδιασμός εργασίας
 • Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
 • Στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού
 • Κατάρτιση εργαζομένων
 • Διαχείριση αμοιβών
 • Διαχείριση παραγωγικότητας

Σεμινάρια Διοίκησης Εστιατορίου

Ταχύρρυθμα σεμινάρια ορθής διοίκησης εστιατορίου στα οποία αναλύεται ο κύκλος εργασιών μιας επισιτιστικής επιχείρησης όπως:

 • Βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων
 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Business plan
 • Κατασκευή εστιατορίου
 • Μενού
 • Αγορές – Παραγγελίες – Αποθήκευση και επεξεργασία προϊόντων
 • Προμηθευτές και διαπραγματεύσεις
 • Κοστολόγηση – Food Cost
 • Μάρκετινγκ

Καλύπτουμε τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων εστίασης & ψυχαγωγίας

Κλείστε άμεσα ραντεβού 

Μιλήστε μας για τις δικές σας ανάγκες και δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά