Σχεδιασμός και Οργάνωση Εστιατορίου

Share 

Πως σχεδιάζετε ένα εστιατόριο ;

Επιλέγουμε ο σχεδιασμός να γίνεται σε ανώτερο επίπεδο και αυτό γιατί δίνει την λύση σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν πριν την δημιουργία επιχείρησης ή θα προκύψουν στο μέλλον. Σχεδιάζουμε με λεπτομέρεια  ώστε να προβλέψουμε, να εντοπίσουμε, να αξιολογήσουμε και να διορθώσουμε προβλήματα με σκοπό να αποφύγουμε περιττές σπατάλες χρόνου, ενέργειας και χρημάτων.

Καθορίζονται συγκεκριμένα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε το προφίλ της επιχείρησης, να έχουμε την ακριβή εικόνα για τον αντικειμενικό σκοπό της, το κόστος και τα χρονικά περιθώρια όλων των απαραίτητων ενεργειών.

Δημιουργούμε στην ουσία μια βάση δεδομένων, η οποία καθοδηγεί τις πράξεις μας και επιτρέπει να σχεδιάζουμε, να υπολογίζουμε και να αξιοποιούμε πληροφορίες για την καλύτερη εδραίωση της επιχείρησης μελλοντικά στον ανταγωνιστικό χάρτη.

Γιατί χρειάζομαι ένα Βusiness Plan ;

Η δημιουργία ενός επαγγελματικού πλάνου θα βοηθήσει στην οργάνωση των πιθανών υποχρεώσεων, με σκοπό να προετοιμάσει τις διάφορες εργασίες που θα ακολουθήσουν. Το πλάνο αυτό χωρίζεται σε βασικά κομμάτια ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος με τα θέματα όπου θα περιέχονται σε αυτό.

Ο προγραμματισμός είναι η πρώτη από τις τέσσερις βασικές αρχές στην διοίκηση μιας επιχείρησης και όταν γίνεται σωστά ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να βρεθεί ο κύκλος εργασιών του εστιατορίου εκτός χρόνου και προϋπολογισμού. Περιλαμβάνει ενέργειες όπως την πρόβλεψη, την λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση.

«Κανείς δεν πρέπει να επενδύσει χρήματα σε ένα εστιατόριο, το οποίο δεν στηρίζεται σε ένα επίσημο επιχειρηματικό πλάνο. Εάν δεν υπάρχει η ικανότητα να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο πάνω σε ένα απλό χαρτί, τότε σίγουρα δεν θα υπάρχει η πειθαρχία ούτε και η ικανότητα μελλοντικά να λειτουργήσει στον πραγματικό κόσμο»