Το εστιατόριο είναι επιχείρηση και κάθε επιχείρηση χρειάζεται έναν ηγέτη για να επιβιώσει.

Εδώ τα 10 χαρακτηριστικά ενός ηγέτη:

  1. Έχει αυτοπεποίθηση και είναι σίγουρος για τις ικανότητές του
  2. Διακατέχετε από ηθικές αξίες, είναι τίμιος με τους συνεργάτες και τους πελάτες του
  3. Εχει ακεραιότητα,δεν επηρεάζεται από τον καθένα , δεν αλλάζει συνεχώς απόψεις
  4. Είναι ευχάριστος με αίσθηση του χιούμορ.Το χιούμορ θεωρείται σημαντικό χάρισμα και ικανότητα
  5. Έχει όραμα, μπορεί να προβλέπει το μέλλον
  6. .Είναι οργανωτικός, ξέρει να κατευθύνει και να ελέγχει.Δίνει στους συνεργάτες του να καταλάβουν με σαφήνεια το ΓΙΑΤΊ,το ΠΩΣ και το ΠΌΤΕ
  7. Δείχνει κατανόηση στους υπαλλήλους και λαμβάνει υπόψη του τα προβλήματα και τις ανάγκες τους
  8. Ένθαρρύνει τους ανθρώπους που εργάζονται δίπλα του,δεν μειώνει ή προσβάλει αυτούς που δεν αποδίδουν
  9. Παίρνει δύσκολες επιχειρηματικές αποφάσεις και αναλαμβάνει την ευθύνη
  10. Είναι δίκαιος και οδηγεί δια του παραδείγματος

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο “Οδηγός Εστιατορίου” Κεφάλαιο : Διοίκηση

Ηλίας Κ. Στεφανίδης – Υπηρεσίες Εστίασης