Το εστιατόριο είναι επιχείρηση που παράγει και αντικειμενικός σκοπός είναι το κέρδος καθώς μόνο αυτό εξασφαλίζει το μέλλον της.

Το κέρδος είναι αποτέλεσμα που έρχεται από την μείωση κάθε πιθανής σπατάλης και την αύξηση των ικανοποιημένων πελατών.

Είναι αυτό που δίνει την οικονομική δυνατότητα να προσφέρει η επιχείρηση καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ασφάλεια και ευκαιρίες εξέλιξης για όλους όσους εργάζονται σε αυτή εστιατόριο.

Απόσπασμα από το εγχειρίδιό μου “Οδηγός Εστιατορίου “ Κεφάλαιο : Διαχείριση πόρων

Ηλίας Κ. Στεφανίδης – Υπηρεσίες Εστίασης