Η προστασία και η πρόληψη είναι ευθύνη ΌΛΩΝ όσων εργάζονται σε ένα εστιατόριο.

Ευθήνη εργοδότη :

 • Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του
 • ΔΕΝ απαλλάσσετε από την ευθύνη ακόμη και αν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους
 • Εκτίμηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση
 • Ενημέρωση του προσωπικού για τυχόν παραλήψεις ή βλάβες στον εξοπλισμό
 • Αποφυγή έκθεσης εργαζόμενου σε κίνδυνο
 • Προτεραιότητα σε μέτρα ομαδικής προστασίας και όχι ατομικής
 • Προσαρμογή του ανθρώπου στην εργασία , όχι το αντίθετο
 • Παροχή κυτίου Πρώτων Βοηθειών
 • Επαφή με τοπικό ιατρείο ή νοσοκομείο

Ευθήνη εργαζόμενου :

 • Κάθε εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και την υγεία του, την ασφάλεια των συναδέλφων του και της επιχείρησης
 • Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Σωστή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού (μηχανές / συσκευές / εργαλεία / απορρυπαντικά)
 • Αποφυγή αυθαίρετης αλλαγής ή μετατόπισης ενός μηχανισμού ,συσκευής ή μηχανής από την προβλεπόμενη θέση του
 • Αναφορά στον εργοδότη όπου υπάρχει εστία κινδύνου στους χώρους εργασίας
 • Ενημέρωση για τυχόν κινδύνους πριν την ανάληψη εργασίας
 • Ενημέρωση για τυχόν κινδύνους σε συναδέλφους

Απόσπασμα από το εγχειρίδιό μου “Οδηγός Εστιατορίου” Κεφάλαιο : Ασφάλεια

Ηλίας Κ. Στεφανίδης – Υπηρεσίες Εστίασης