Βασικές αρχές που πρέπει να γνωρίζεις πριν την δημιουργία ενός εστιατορίου.

Ο κύκλος εργασιών ενός εστιατορίου είναι σύνθετος και η επιτυχία του σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην συνοχή και την σύνδεση συγκριμένων δράσεων που ξεκινούν και καταλήγουν πάντα από τον τρόπο και την φιλοσοφία διοίκησης.

Στις παρακάτω βασικές αρχές προστίθενται ακόμη δεκάδες υποκατηγορίες οι οποίες συμπληρώνουν την καθημερινότητα ενός οργανισμού και χρίζουν ανάλογης προσοχής.

  • Διοίκηση
  • Προσωπικό
  • Μενού
  • Αγορές
  • Παραλαβή – Αποθήκευση – Προετοιμασία – Επεξεργασία
  • Μαγείρεμα
  • Service
  • Λογιστική
  • Μάρκετινγκ
  • Υγιεινή και ασφάλεια