Ένα καλό ηχοσύστημα με την κατάλληλη μουσική στην κατάλληλη ένταση έχουν πάντα θετική επίδραση.

Όσο πιο λείες επιφάνειες διαθέτει το εστιατόριο τόσο περισσότερο μπορεί να απορροφήσει τον ήχο.

[Οι σκληρές επιφάνειες αντανακλούν]

Υπάρχουν ηχεία οροφής και ψευδοροφής. Για λόγους ευκολίας στην τοποθέτηση συνήθως προτιμούνται ηχεία οροφής που διαχέουν τον ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις.

Τα ηχεία ψευδοροφής διαχέουν τον ήχο προς τα κάτω, δεν πιάνουν χώρο στα τοιχώματα και είναι πολύ διακριτικά στην διακόσμηση.

Για την σωστή κάλυψη του ήχου τα ηχεία πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τη διπλή απόσταση από το ύψος οροφής. [Παράδειγμα, αν το ύψος τις οροφής είναι 3 μέτρα, τα ηχεία θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση περίπου 6 μέτρων μεταξύ τους]