Σεμινάρια Διοίκησης Εστιατορίου

Share 

Πως θα με βοηθήσουν τα σεμινάρια ;

Για να διευθύνει κάποιος αποτελεσματικά μια επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ορισμένα βασικά προσόντα με ποιο βασικό από όλα την γνώση. Αν δεν διαθέτει την κατάλληλη γνώση καλό θα ήταν να το ξανασκεφτεί πριν επενδύσει τα χρήματά του.

Πριν δημιουργήσουμε λοιπόν μια επιχείρηση πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πρώτα έχουμε δημιουργήσει τον επιχειρηματία που θα την διευθύνει. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας των επιχειρήσεων εστίασης δεν οφείλεται στην έλλειψη πελατών και στην εισροή κέρδους αλλά στην άγνοια και έλλειψη γνώσεων από τους διαχειριστές του εστιατορίου. 

Στα σεμινάρια αναλύεται ο κύκλος εργασιών ενός πρότυπου εστιατορίου σε θεωρητική βάση. Το πρώτο και σημαντικότερο σε αυτό τον κύκλο είναι φυσικά η «Διοίκηση», δηλαδή ο/η επιχειρηματίας που διαχειρίζεται την επιχείρηση. Είναι η κινητήρια δύναμη που θα κάνει όλα τα υπόλοιπα να δουλέψουν σωστά. 

Από αυτόν και τον τρόπο ηγεσίας του κρίνεται η δυναμική της πελατείας και η αποτελεσματικότητα του προσωπικού. Ακολουθεί ο σχεδιασμός του μενού, οι αγορές, η προετοιμασία και επεξεργασία των προϊόντων, το μαγείρεμα, το σέρβις, το μάρκετινγκ κ.α.

Πως γίνονται τα σεμινάρια ;

Τα σεμινάρια γίνονται εξ ’αποστάσεως με την δυνατότητα βίντεο κλήσης μέσο εφαρμογών όπως είναι το skype, zoom, messenger κτλ. Επιλέγουμε η διαδικασία να γίνετε κατά άτομο και όχι κατά ομάδες καθώς ο κάθε πελάτης μας έχει τις δικές του ξεχωριστές ανάγκες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούμε.

Με την επικύρωση της συμφωνίας, προγραμματίζονται οι ώρες και μέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων και αποστέλλετε στον ενδιαφερόμενο τα ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό.

Πόσο διαρκούν τα σεμινάρια ;

Η διάρκεια των σεμιναρίων εξαρτάται κυρίως από το εμπειρικό υπόβαθρο του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, και για αυτό χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

  • Premium (απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους στον χώρο της εστίασης) με συνολική διάρκεια μαθημάτων 80 ωρών.

 

  • Casual (απευθύνεται σε μυημένους στον χώρο της εστίασης) με συνολική διάρκεια μαθημάτων 40 ωρών.

«Η απόκτηση γνώσης για την εργασία μας είναι ότι η γυμναστική για το σώμα μας »